Kvarteren runt omkring

Stensjöhöjd

Omgivningarna runt Stensjön är en rik historisk miljö. Intill Stensjöns östra stränder ligger Gunnebo slott och trädgårdar som i dag är ett välbesökt utflyktsmål. Mölndals kvarnby har småstadsgemytlighet och en välbevarad industrimiljö kring kanalen.

Området kring Stensjön har det mesta. Det korta avståndet till Mölndals centrum ger närhet till all tänkbar service. Mölndals station är en knutpunkt i kollektivtrafiken och tar dig snabbt det korta avståndet till Göteborg eller vidare med tåg, spårvagn och buss. Gunnebo slott ansluter till Delsjöns naturområde med stora möjligheter till ett aktivt liv genom sjöar och vandringsleder.

Familjen Hall på Gunnebo

Gunnebo Herrgård och de omgivande trädgårdarna anlades i slutet av 1700-talet av den framgångsrike handelsmannen John Hall. Arkitekten till Gunnebo var Carl Wilhelm Carlberg och han utformade en påkostad herrgårdsbyggnad med inspiration från italienska renässansvillor. Familjen Hall använde Gunnebo som sommarvilla fram till att sonen John Hall dy. tog över verksamheten. Historien om hur han drev handelshuset i konkurs och förlorade hela egendomen Gunnebo har blivit välkänd. Herrgården tappade sin forna glans och förföll på grund av det bristande underhållet. Sedan Mölndals stad tog över ägandet 1949 har en omfattande restaurering och rekonstruktion av den historiska miljön genomförts för att återskapa dess forna glansdagar. Vandra runt Herrgårdens natursköna omgivningar och upplev en levande 1700-talsmiljö!

Kvarnbyn

På andra sidan av Stensjön ligger Mölndals kvarnby med trivsam och småskalig karaktär. Genom kvarnbyn löper Stensjöns utlopp och vattenkraften från forsen nyttjades redan under medeltiden. Under 1800-talet växte ett helt samhälle fram runt kvarnarna som malde mjöl till de omgivande bygderna. Snart tillkom manufakturer och senare större textilindustrier.

Numer har de gamla industribyggnaderna runt forsen fått nytt liv och fyllts med flertalet småskaliga hantverksföretag. Gamla torget var tidigare centrum i Mölndal. Runt torget ligger det f.d. stadshuset och brandstationen och en bit bort finns Mölndals stadsmuseum i lokaler som tidigare var polishus.

Kvarnverksamheten gav tidigt upphov till byggandet av lantbruksgårdar som till viss del finns bevarade. På bergssluttningarna kring forsen ligger en stor mängd äldre villor i traditionell trähusarkitektur från 1800-talets senare del och 1900-talets början. Den branta terrängen har gjort att terrasseringar och höga grunder i natursten är vanliga inslag. Smala gångstigar och tränga passager slingrar sig in mellan husen.