Kvarteren runt omkring

Strömmensberg

Strömmensberg är beläget i östra Göteborg och gick tidigare under namnet Bagaregårdshöjden.

Dagens namn kommer eventuellt från Olof Ström som på 1700-talet var brukspatron på Sävenäs säteri.
Strömmensberg ingick i Bagaregårdens stadsplan som fastställdes 1911 och var en av stadsingenjör Lilienbergs tidigaste planer. Än idag är dåtidens planideal tydliga med vindlande, grönskande gator och öppna platser mellan husen. Den västra delen av Bagaregården byggdes ut mellan 1914-1930 och här finns landshövdingehus i storgårdskvarter samt villor. Även i Vidkärrs trädgårdsstad uppfördes friliggande hus.
I öster hann inte hela Lilienbergs plan förverkligas innan den nye stadsingenjören Uno Åhren tillträdde. En ny plan vann laga kraft först 1942 och Strömmensbergs bebyggelse med lamell- och punkthus uppfördes i enlighet med den. Här finns nu punkthus och landshövdingehus i friare placering, bland annat HSB:s två första byggen av den typen.