• Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
 • Ålandsgatan 4
  Ålandsgatan 4
Nedre Johanneberg

Ålandsgatan fyra

RENOVERAD OCH CHARMFULL LÄGENHET MED RÄTT LÄGE I ETT AV STADENS MEST ATTRAKTIVA OMRÅDEN

 • Antal rum 3 rok
 • Boarea 110 kvm
 • Våningsplan 4 av 5
 • Hiss Ja
 • Karta
Tre rum och kök i en lyckad blandning av 20-talscharm och påkostade materialval. Öppen spis. Fransk balkong. Hiss. En renoverad och charmfull lägenhet med rätt läge på Ålandsgatan Fyra. I ett av stadens mest attraktiva områden.

Nummer fyra på den lugna gatan. Den vackra ekporten glänser i södersolen. Vackert vindfång med glasade pardörrar välkomnar på ett fint sätt redan i foajén. En stilfull entré med vackra planteringar. En känsla av ordning och reda. Tidstypisk hiss till våning fyra. Nya säkerhetsdörrar i gammaldags stil.

Möblerbart hallrum med öppen spis i funktion. Originalgarderob för avhängning av kappa och plats för skor. Massiv ekparkett. Platsbyggda bokhyllor från golv till tak. Djupt 20-talsvalv öppnar upp mot vardagsrummet.

Två hänförande, soliga rum i fil. Stora djupa fönster för söderljuset. Det rika ljusinsläppet och volymen i rummen förstärker upplevelsen av lägenhetens klassiska karaktär. Bevarade originaldetaljer i fotlister, foder och vacker massiv ekparkett i fiskbensläggning. Dörrtrycken i tidstypiskt utförande, utbytta 2011. Nästan tre meter till takrosetten.

Vardagsrummet med bra plats för soffgrupp, bokhyllor och livets goda. Rymligt och gästvänligt. Pardörrar mot den franska balkongen. Trevligt att öppna upp och släppa in dagen. Lugnt cityläge i kvarteren ovan Götaplatsen.

Matsalen i fil. Skjutdörrar med vackra speglar från tiden som var. Rymligt för många sittande gäster. Perfekt för stora kalas. Matsalen är vacker och full av karaktär.

Master bedroom beläget mot den lugna gården. Ett rofyllt rum med parkettgolv och karaktär. Effektiva skjutdörrsgarderober.

Köket klassiskt mot gården. Ett kök att älska. Platsbyggt från Lidhult i gråmålad massiv björk, byggt 2011. Fullutrustat med maskiner från Miele. Fjäråskåpa. Rejäla och beständiga kalkstenspartier, ett mästerverk i stenhuggeri. Vackert vitt kakel med fasade kanter. Mjukstängande lådor och skåp med vackra handtag. Ett kök för den som uppskattar god kvalitet. Tidstypiskt kallskafferi för dryck och rotfrukter. Elegant serveringsskåp från golv till tak som bevarats. Plats för stort matbord och många gäster.

Läckert och sobert badrum, renoverat 2011. Allt i påkostade materialval. Slipad sandsten. Infällda rördragningar. Vikbara duschväggar. Vägghängd klosett från Starck med Soft Close. Varma handdukar och golv. Snickerier i mörk ek. TM och TT från Miele. Downlights och behaglig belysning.

Rogivande trapphus med två boende på vardera plan. Balkongen mot gården delas med grannen. En favorit med kvällssol intill de svajande träden. Plats för ett par stolar och ett litet bord.

Till lägenheten hör ett förråd i källaren och ett på vinden.

Gott boende i en stark och trivsam förening bland de soliga fasaderna i Nedre Johanneberg. I parken nedanför spelar Boule-sällskapet varje söndag. Trevliga Thörnströms Kök runt knuten.

Välkomna till ett klassiskt kvarter. Ett mycket fint boende i det efterfrågade Nedre Johanneberg!

NEDRE JOHANNEBERG

Höga fasader i mörkt tegel, sparsamt utstyrda med balkonger och små listverk. "Materialet är mörkt patinerat tegel på en grund av granit av urberg". Så beskriver en arkitekturkritiker i Göteborgs-Tidningen 1928 de första kvarterens fasader.

Det mörkt röda teglet är ett gemensamt karaktärsdrag både för de äldre och de yngre husen i Johanneberg. Till de äldre används handslaget tegel och färgat fogbruk för att få en robust och enhetlig mur. De yngre har mer industriellt tillverkade stenar men även här har murarna en levande yta präglad av ett traditionellt utförande.

I Johanneberg ritades varje fastighet för sig. Inom en strikt ram fick varje hus en individuell utformning. Det var många personer som höll i pennan, de flesta var arkitekter, några ingenjörer. Längst ner på sidorna står det under varje fasadavsnitt vem som har ritat och när.

Den mest namnkunnige av arkitekterna är Ernst Torulf. Han var med och ritade bland annat Konstmuséet och Konsthallen. Nernst Hansson, Malte Erichs, Nils Olsson och CHj Zetterström tillhör dem som under 20-, 30- och 40-talen försågs göteborgarna med många nya bostadshus av varierande slag.

Nedre Johanneberg ingår i en större miljö som är av riksintresse för kulturminnesvården. Den sträcker sig från Vasastaden - Lorensberg till Övre Johanneberg. I denna synnerligen värdefulla miljö utgör Nedre Johanneberg en intressant byggnadshistorisk länk mellan 1800-talets täta rutnätsstad och Övre Johannebergs öppna 30-tals bebyggelse.

Hela Nedre Johanneberg är välbevarat och innehåller dels typisk 1920-talsbebyggelse, dels tidiga exempel på byggnader i funktionalismens anda. Särskilt värdefull är den norra delen med sin Lilienbergska stadsplan, sina tidstypiska 1920-talshus och monumentalt uppbyggda terrasser. Redan vid tillkomsten betecknades bebyggelsen som ett föredöme och mönsterbild av tidens kritiker.

Kvarteren omkring

Johanneberg är uppkallat efter landeriet med samma namn vars huvudbyggnad idag finns bevarad strax ovanför Korsvägen.

Södra delen av området tillhörde Krokslätt fram till 1883 och var bebyggt med den herrgårdsliknande egendomen Gibraltar, uppförd omkring år 1800.

Albert Lilienbergs stadsplan

Framväxten av Johanneberg grundar sig i en stadsplan från 1917 som upprättades av dåvarande stadsingenjör Albert Lilienberg vilken omfattade ett stort bostadsområde innehållande både Nedre och Övre Johanneberg.

När den norra, nedre delen var uppförd omarbetades resterande stadsplan 1936 av Uno Åhrén, då nytillträdd stadsplanechef i Göteborg.

Åhrén gav istället bebyggelsen därefter ett funktionalistiskt uttryck.

Vid Pontus Wiknersplatsen kan man studera flera av Lilienbergs främsta kännetecken.

Svängda former i gatusträckningen som mynnar ut i platsbildningar och slutna gaturum där fasaderna med sitt röda tegel sluter om.

Terrassgatan

Nedre Johanneberg består av slutna storgårdskvarter längs Terrassgatan i 1920-talets klassicism med röda tegelfasader och höga socklar och terrasser i natursten. Området byggdes under förhållandevis lång tid och när det var dags för kvarteren i sydost hade stadsplanen hunnit ändras och kvarteren är öppna och luftigare. Johannebergskyrkan i områdets södra spets ritades av Sigfrid Ericson och stod färdig 1940. I väster avgränsas Nedre Johanneberg av Gibraltargatan medan Viktor Rydbergsgatan omsluter området i norr och öster.

Kända arkitekter

Husen i Nedre Johanneberg är ritade av dåtidens mest anlitade arkitekter. De är individuellt utformade men uppfattas som en sammanhängande helhet genom sin gemensamma höjd, takutformning och materialanvändning. Idag är området en del av stenstaden och klassat som riksintresse för kulturmiljövården på grund av sina höga kulturhistoriska värden. En promenad genom området är som en provkarta över 1920-talets ideal med symmetriska fasadkompositioner och klassicistiska dekorationer kring portar, runt fönster och på fasader.

Arkitekturen

Under mitten av 1920-talet var ekonomin i Sverige stabil med god tillväxt, både föregången och efterföljd av ekonomisk kris. Nymodigheten elektricitet gjorde att man kunde mekanisera och rationalisera industrin, varorna spreds sedan över landet med järnväg och lastbilar. Med höjda löner kunde människor köpa mer än det allra nödvändigaste vilket satte fart på samhället och tillverkningen. Välståndet och inflyttningen till städerna gjorde en modernisering både behövlig och möjlig. Samtidigt var detta en tid av politisk osäkerhet, hög arbetslöshet och trångboddhet. Samhället hade tidigare inte varit en del av byggsektorn utan alla hyreshus hade uppförts av privata byggherrar eller på spekulation. År 1923 grundades HSB som skulle komma att spela störst roll i utvecklandet av goda bostäder åt arbetarfamiljer. Tillsammans byggde nu kommuner och kooperativa bostadsföreningar bättre boende för dem med låg inkomst. Bakom utformandet av de små men praktiska och mycket genomtänkta lägenheterna låg olika utredningar och köksstudier. En standardiseringskommitté inrättades för att möjliggöra masstillverkning av lister och köksinredning. Samtidigt lanserades kataloghus för den som hade möjlighet att köpa ett monteringsfärdigt hem.

På stadsplaneringsnivå ville man nu bort ifrån den rätvinkliga, täta och mörka stenstaden. Nya ideal förespråkade istället tvåvåningshus i storgårdskvarter. Ljus och luft skulle det vara mellan husen. Även byggandet av en försvenskad Trädgårdsstad härstammar från 20-talet. Trädgårdsstäder med friliggande hus placerade i gatuliv längs grönskande, krökta gator byggdes utanför de större städernas kärnor.

Klassicismens fasader var symmetriska med jämn fönstersättning och diskret prydda med pilastrar och frontoner eller girlanger och rosetter. Balkongerna och de höga portarna in till gården kunde smyckas med urnor och kolonner. Det var de klassiska arkitekturidealen som återanvändes, inte sällan med herrgården som förebild – fast i en förenklad version. Man eftersträvade enkelhet och lugn, en reaktion mot tidigare blandstilar. Fasaderna putsades eller murades i tegel. Trähusen kläddes med stående locklistpanel. Det karaktäristiska fönstret är spröjsat och har två bågar med tre rutor i varje. Små runda fönster, oxögon, och halvmåneformade, lunettfönster, prydde gavlar.

Drag av klassicismen och den efterföljande funktionalismen har ofta kombinerats i byggnader uppförda i brytpunkten mellan de två stilarna, omkring 1930. De klassicistiska arkitekterna övergick även de till funktionalismen under trettiotalet. I Göteborg finns ett flertal utpräglat klassicistiska områden som Nedre Johanneberg, där tegelbyggnaderna vid Terrassgatan är pampigt placerade på en höjd - accentuerad av naturstensmurar och en grässlänt. Kungsladugård och Bagaregården med sina landshövdingehus kring grönskande storgårdar liksom villor och radhus i Änggården är ytterligare exempel.