• Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
 • Ånäsvägen 16 D
  Ånäsvägen 16 D
Bagaregården

Ånäsvägen sexton D

UNDERBAR NYRENOVERAD TVÅA. OTROLIGT VÄLGJORT I STILREN ANDA. CHARMIGT LANDSHÖVDINGEHUS.

 • Antal rum 2 rok, varav 1 sovrum
 • Boarea 51 kvm
 • Våningsplan 1 av 3
 • Hiss Nej
 • Karta
Underbar nyrenoverad tvåa med bästa spanläge vid Redbergsplatsen. Otroligt välgjort i stilren anda med profilerade listverk och vackra djupa fönsternischer. Den öppna planlösningen som ger kök och vardagsrum hela fem fönster gör lägenheten exceptionellt ljus. Vackert, massivt trägolv och ett kök som för tankarna till en fransk bistro.

Byggnaderna i kvarteret Renen, längs Redbergsplatsens västra sida, utgör en klassisk vy i Göteborg. Husen är byggda mellan 1890 och 1925 varför fasadernas utseende varierar mycket. Alldeles intill breder Redbergsparken ut sig med grönska och en milsvid utsikt över staden.

Ursprungligen var lägenheten två ettor inklusive ett delat wc för desamma (tillkom 1936). Därefter inrymdes här en butikslokal med ingång på hörnet. Nuvarande ägare har tagit ner väggen mellan kök och vardagsrum vilket har skapat en rymlig sällskapsyta med gott om plats för umgänge.

I hallen finns avhängningsmöjligheter och plats för exempelvis en byrå eller en sittplats. Klädkammare med flertalet hyllplan och belysning. Det massiva furugolvet löper tröskelfritt genom rummen. Spegeldörrar, profilerade listverk och elementskydd gör helheten fulländad.

Stilrent badrum med marockansk klinker och golvvärme, så klart. Praktisk nisch för tvättmaskin (Siemens) och handduksförvaring. Nischen utgörs faktiskt av den ena av de två sammanslagna ettornas entré. Duschvägg av glas och ljusinsläpp genom överljus med betongglas. Stor spegelyta, wc och handfat.

Med utsikt över husets förträdgård och Redbergsplatsen ligger det underbart snygga köket med vacker arbetsyta av Carraramarmor. Fantastiskt ljusinsläpp från fyra fönsterpartier. Moderna belysningsarmaturer och öppen förvaring binds samman av vitkaklade väggpartier med eluttag i äldre stil. Kyl o frys i rostfri retrostil från Gorenje. Härlig öppenhet mot vardagsrummet med utrymme för matbord emellan.

Sovrummet vetter mot den lugnare Örngatan och Redbergsparken. Två fönsterpartier ger både fint ljusinsläpp och utsikt över landshövdingehus i nationalromantisk stil. Utrymme för både dubbelsäng och arbetshörna. Gott om förvaring i öppen klädkammare.

HISTORIEN OM HUSET
Byggnaden där lägenheten är belägen uppfördes 1910-11 och ersatte då äldre, låga trähus vilka tidigare präglade området. Huset ritades av J. Jarlén, en namnkunnig göteborgsarkitet. Redbergsplatsen kallades förr Korsvägen eftersom de viktiga stråken i nordsydlig riktning här korsade det östliga, år 1883 fastslogs nuvarande namn. På platsen för dagens konstverk, ett granitkryss, fanns tidigare ingången till kyrkogården. Byggnaderna i kvarteret Renen, längs Redbergsplatsens västra sida, utgör en klassisk vy i Göteborg. Husen är byggda mellan 1890 och 1925 varför fasadernas utseende varierar mycket. I lokalen för den välkända kvarterskrogen Halta Lottas fanns förr ett apotek vid namn Korpen. På baksidan av husen breder Redbergsparken ut sig med grönska och en milsvid utsikt över staden.

Aktuella hus har en ljust målad träfasad av stående panel och rytmiskt placerade korspostfönster. Bottenvåningen är murad av ljust tegel med band av mörkare sten. Fasaden pryds av mindre burspråk, takfoten bryts av tornuppbyggnader. Ett portvalv leder in på gården, vilken löper genom hela kvarteret - allt ingår nämligen i samma bostadsrättsförening. Mot gatan finns bevarade förträdgårdar, inramade av vackert smidda järnstaket. Nybyggnadsfasaden var stram liksom dagens. Små vindsfönster var placerade i takbrytningen och en spira fanns på gaveltornet.

KVARTEREN RUNT OMKRING - BAGAREGÅRDEN
Stadsdelen Bagaregården är uppkallad efter landeriet med samma namn. Här bedrevs ett populärt värdshus under senare halvan av 1700-talet. Än idag finns huvudbyggnaden från 1700-talet bevarad på en kulle i området, huset används nu som bibliotek. I området fanns flera andra landerier som även de har fått ge namn åt dagens stadsdelar.

Vid nuvarande Redbergsplatsen korsades förr två viktiga vägar. Danska vägen/Ånäsvägen ledde söderut, till Danmark och Redbergsvägen/Härlandavägen förde de resande österut mot Alingsås och Stockholm. Omkring mitten av 1800-talet var korsningen en central plats i området med trähusbebyggelse längs nämnda vägar. År 1860 beslutades att stadens nya kyrkogård skulle anläggas i Bagaregården och två år senare var Östra kyrkogården anlagd, fast då hette den Nya begravningsplatsen.

Bagaregårdens stadsplan fastställdes 1911 och var ett av Albert Lilienbergs tidigare alster. Tidens stadsbyggnadsideal framgår tydligt än idag med vindlande, grönskande gator och öppna platser mellan husen. Den västra delen byggdes ut mellan 1914-1930 och här finns landshövdingehus i storgårdskvarter och villor. Landshövdingehus i friare placering ligger i sluttningen mot Härlandavägen, bland annat HSB:s första byggen av den typen. Här finns även villor i Vidkärrs trädgårdsstad. I öster utfördes inte hela Lilienbergs plan, en ny upprättades 1942 och Strömmensbergs bebyggelse med lamell- och punkthus uppfördes i enlighet med den.

ARKITEKTUREN - LANDSHÖVDINGEHUS
Landshövdingehuset som byggnadstyp uppstod i Göteborg. På grund av brandrisken var det förbjudet att uppföra trähus högre än två våningar. Landshövdingehusen med bottenvåning av sten och två trävåningar utgjorde ett undantag från stadgan och godkändes år 1875 av landshövdingen på länsstyrelsen. Bottenvåningen murades av tegel och kunde putsas, ibland för att efterlikna naturstensblock. Trävåningarna kläddes med stående eller liggande träpanel som kunde vara spåntad eller försedd med lockläkt. Husen placerades fram till funktionalismens inträde i slutna kvarter med eller utan gårdsbyggnader. Typen uppfördes in på 1940-talet och husens utformning samt placering har varierat i takt med tidens ideal men i Göteborg har landshövdingehusen enbart uppförts för arbetare.

De första landshövdingehusen uppfördes i Annedal, i kvarteret närmast nuvarande Saronkyrkan. De äldre husen från slutet av 1800-talet hade en varierad utformning, individuell för varje byggnad. Panelen var oftast liggande med partier av stående under fönster och takfot. Hörnhusen ansågs finast och fasaden kunde här dekoreras med torn och burspråk. Lägenheterna var enkla, ofta ett rum och kök som värmdes upp med vedspis och kakelugn. De små gårdarna inuti kvarteren var nästan fullbyggda med gårdshus och uthus. Taken var under den här perioden brutna och klädda med målad plåt.

Landshövdingehus uppförda under 1910-talet fick en nationalromantisk prägel med mörkt målad, stående panel. Bottenvåningen murades och teglet lämnades bart, de branta taken täcktes med tegelpannor.

1920-talets landshövdingehus är både till utformning och placering inspirerade av klassicismen. Fasaderna kläddes med stående panel och de spröjsade fönstren hade två lufter (bågar) med tre rutor i varje. Dekorationerna var sparsmakade, gärna lisener eller rosetter av trä. Sadeltaket kläddes med tegel. Gårdsrummet i kvarteret var inte längre uppdelat efter fastighet utan gemensamt och planterat, helt utan gårdshus. Under årtiondets slut blev lägenheterna rymligare, ofta med två rum och kök.

Landshövdingehusen i funktionalistisk tappning fick en enkel fasad med stående träpanel och tvåluftsfönster utan spröjs. Husen placerades inte längre kring gårdar utan fritt som parallellställda lamellhus.

Med början på 1960-talet sanerades (revs) majoriteten av Göteborgs arbetarstadsdelar och de flesta av de äldre landshövdingehusen försvann. Exempel på områden som fått ett helt nytt utseende är Olskroken, Annedal, Landala och delar av Masthugget och området längs Vegagatan. Bevarade landshövdingehus uppförda under 1800-talet finns i Haga och några i nationalromantisk stil kan beskådas i Landala. Klassicismen är främst representerad i Kungsladugård och Bagaregården. I de södra delarna av Änggården finns några fristående lamellhus av landshövdingetyp.

Även utanför Göteborg uddförde man hus av denna typ men med reveterad fasad (puts på trä) enligt där rådande brandstadga. I Örebro bebyggdes hela stadsdelar med denna typ av hus som fick ett utseende som mer påminde om stenstadens bebyggelse. Många av Örebros reveterade landshövdingehus fick jugendfasader med mjuka, böljande linjer och rundade burspråk. Lägenheterna var mer påkostade, med fler rum och mer mer komplicerad planlösning än i Göteborg.

Kvarteren omkring

Bagaregården är ett av de mer omtyckta bostadsområdena i östra Göteborg. Det angränsar till Östra Kyrkogården och Strömmensberg och i norr ligger Redbergsplatsen.

Världsunik stadsplan

Bagaregårdens stadsplan fastställdes 1911 som ett av stadsingenjör Albert Lilienbergs tidigaste alster och blev en förebild för andra stadsdelar. Lilienbergs stadsplan fick också internationell uppmärksamhet för sina kvaliteter vid en samtida stadsplaneutställning. Lilienbergs främsta kännetecken syns tydligt i Bagaregården än i dag: vindlande, grönskande gator som följer landskapet och mynnar ut i öppna platsbildningar mellan husen. Uddevallaplatsen, Gustavsplatsen och Viloplatsen bildar små oaser omgivna av landshövdingehus i nationalromantisk stil eller 1920-talsklassicism. Viloplatsen ramas in av landshövdingehus byggda 1919–22 för Göteborgs stad som tjänstemannabostäder.

Husen i den västra delen av Bagaregården är byggda i mellan 1914-1930 och här finns villor och landshövdingehus i storgårdskvarter. De nationalromantiska landshövdingehusens har branta tak med bottenvåningar i handslaget tegel och övervåningar med stående mörkbrun panel, men i stadsdelen syns även landshövdingehus i 1920-talsklassicism. Kvarterens inre delar innehåller gemensamma gårdar med grönytor.

Barnavärn och skola

Flera av husen innehöll olika sociala inrättningar och uppfördes ursprungligen av Göteborgs stad eller av privata stiftelser. Pensionärshemmet med smålägenheter för ensamstående män vid Falkgatan – Uddevallagatan är ett exempel. Strax intill byggdes huset Barnavärn 1916 efter ritningar av H Falkman och G Stendahl med plats för ett 20-tal ogifta mödrar med barn och en barnkrubba. Intill Viloplatsen ligger även Bagaregårdens skola från 1918, en låg byggnad i fin nationalromantik som ritades av arkitekt Johan Jarlén. Ett centralt klocktorn kröner den låga byggnaden med rustik naturstenssockel.

Historisk knutpunkt

Stadsdelen Bagaregården uppkallades efter landeriet med samma namn. Än idag finns huvudbyggnaden från 1700-talet bevarad på kullen intill Bagaregårdsskolan. Vid nuvarande Redbergsplatsen korsades förr två viktiga vägar. Danska vägen/Ånäsvägen ledde söderut, till Danmark och Redbergsvägen/Härlandavägen förde de resande österut mot Alingsås och Stockholm. Omkring mitten av 1800-talet var korsningen en central plats i området med trähusbebyggelse längs nämnda vägar. Östra kyrkogården anlades 1860, då under namnet Nya begravningsplatsen. 

Ånäsvägen 16 D

Lägenheten

 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Andelstal 0,8137 %, 0,82 % av årsavgiften

Byggnaden

 • Byggnadsår 1910
 • Uppvärmning Fjärrvärme
 • Energiprestanda 122 kwh/kvm och år

Ansvarig mäklare

Såld

Observera att denna bostad är såld. Vänligen kontakta ansvarig mäklare om du önskar mer information.

Ånäsvägen 16 D