• Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
 • Föreningsgatan 2
  Föreningsgatan 2
Vasastaden

Föreningsgatan två

Bland tinnar och torn 116 kvm överst i detaljrikt Jugendoriginal med 2 balkonger och egen parkering!

Deluxe
 • Antal rum 3 rok, varav 1-2 sovrum
 • Boarea 116,4 kvm
 • Våningsplan 6 av 6
 • Hiss Ja
 • Karta
I ett av Göteborgs vackraste hus erbjuds en klenod om 116 kvm högst upp på sjätte våning i detaljrikt jugendoriginal med klassiska mönster i blyinfattningar, dörrtrycken, fönsterformer, tornrum, smiden och annat vackert. 3-4 rum med högt i tak och två balkonger, varav en med kvällssol. Våningen behöver renoveras. I månadsavgiften ingår en parkeringsplats utanför husets kolossalt vackra fasad.

Vardagsrummet eller salongen med sin tornformade utbyggnad, s k karnap, tillsammans med de vackert rundade fönsterpartierna gör stort intryck. Matsalen i fil med balkong i skyddat läge och kvällssol kompletterar med sina storslagenheter. Litet kök med stor utsikt från den andra balkongen. Sovrum med garderober och de återkommande välvda fönsterpartierna. Det stora hallrummet, öppet mot matsalen, ger säkert idéer om att expandera köket. Entrédörrarna i par tillsammans med trapphuset ger betraktaren njutbara upplevelser för en bra stund. Allt välaktat original känns lustfyllt och på samma gång något högtidligt. Byggnadshistoria och modern livskvalitet!

Stans ståtligaste byggnad tronar.
Fantastisk jugendarkitektur med klassiskt gult tegel, dekorerade putsomfattningar, toureller, skifferklädda torntak, två balkongrader med vackert sirliga järnräcken. Entréfasaden är symmetriskt uppbyggd, gavlarna mer varierade. Blyinfattade färgade fönster med blommotiv, ärggrönt och glaserat taktegel. Naturstensgrund och -detaljer i fasaden.

Gudomligt vackert trapphus med väggmålningar, färgade glas i de underbara fönstren. Ursprunglig hiss, vacker trappsten och fantastiska entrédörrar med blomstermotiv i fönstren. Stor öppen hall med vackert plankgolv och ingång till badrum. Innerdörrar även de med vackert fönsterglas och rundade dörrfoder och mässingstrycken.

Arbetskök med utgång till balkong, fritt under himlavalvet. Köksingång och plankgolv. Det mot matsalen öppna hallrummet ger lätt möjlighet att expandera köket.

Fantastisk matsal med de vackra, rundade fönstren i två väderstreck och ytterligare en balkong. Bevarade fönsterbågar, handtag och de vackert rundade fönsterfodren. En större matsalsmöbel får god plats åt oräkneliga kalas.

I fil med enastående vackra, glasade skjutdörrar emellan, ligger salongen - ett underbart sällskapsrum med grupperade fönsterpartier och rundat tornrum s k karnap. Från tornet vy panoramat allt från läppstiftet till Slottsskogen. Vackert välvda tak och fönsternischer. Bevarade listverk och skjutdörrar med färgat blyinfattat glas i blommönster. Föreningsgatans villabebyggelse och grönskan mot Guldheden.

Via liten passage med två klädkamrar med vackra glasade dörrar och ursprunglig inredning. Vackert sovrum med garderobsvägg och underbara välvda fönster med bevarade handtag, utsikt över närområdets tegelbebyggelse, Norra Guldheden, grönskan och Sahlgrenska. Välvt möte mellan vägg och tak med dekorativ list.

Till våningen hör vinds- & källarförråd. I källaren finns även tvättstuga och gästrum med bastu. Det bör även nämnas att det ingår en parkeringsplats vid husets vackra fasad, inkluderad i månadsavgiften.

Trapphuset med underbart sirligt räcke, handledare av vackert lackat trä. Detaljrikedom! Marmorgolv och trappsteg i ljus respektive svartvitt, schackrutigt på viloplanen. Väggmålningar med naturmotiv.

Ett gränslöst vackert boende i en historisk, extremt välbevarad och livsbejakande miljö.

Kvarteren omkring

Vasastaden bebyggdes med fashionabla bostadskvarter mellan åren 1870-1920. Norr om stadsdelen möter vallgravsstråket i norr, Lorensberg i öst och söder, Landala vid Kapellplatsen och i väster ligger Haga.

Flygarns Haga

Nuvarande Vasastaden var vid 1700-talets slut glest bebyggt i form av små enkla trästugor och kring mitten av 1800-talet hade en enkel förstadsbebyggelse vuxit fram. Området kallades Flygarns Haga efter poliskommissarie Anders F. Flygare som ägde en del av marken och har beskrivits som en egendomlig blandning av idyll och kåkstad. De första stora stenhusen utanför vallgraven började byggas 1850-60 längs Nya Allén som en rad med påkostade villor.

Vacker och sund belägenhet

Vid mitten av 1800-talet var staden innanför vallgraven färdigbyggd och nya områden behövde tas i anspråk för Göteborgs utvidgning. En stadsplanetävling utlystes och 1866 fanns en färdig plan som omfattade de tongivande delarna Vasaplatsen, Vasagatan och Vasaparken. Läget ansågs perfekt med närhet till arbetsplatser och butiker innanför vallgraven och det sades att ”ingen annan del av staden erbjuder för uppförande av boningshus en så vacker, sund och i alla avseenden behaglig belägenhet”. Platsen saknade motstycke och här uppfördes det nya, fashionabla bostadsområdet Vasastaden.

Från norr till söder

Vasastaden bebyggdes med fashionabla bostäder. Byggandet startade 1870 i områdets norra del med slutna kvarter närmast vallgravsstråket placerade längs rätvinkliga gator och avenyer. Sparsamt dekorerade trevåningshus vid Haga Kyrkogata utvecklades under byggandet österut till rikt utsmyckade nyrenässansfasader. Vasagatan utgjorde områdets viktigaste stråk med planterad allé och flera allmänna byggnader. Vasaplatsen var vid den här tiden en öppen park och naturlig mötesplats. Byggnaderna kring Vasaplatsen stod klara kring förra sekelskiftet i tidstypisk stil med rikt dekorerade och högsträckta tegelfasader i fem till sex våningar, krönta med tinnar och torn.

Den södra delen av Vasastaden mot Lorensberg och Landala byggdes mellan 1910 och 1940 och har ett mer varierat utseende, fortfarande i storgårdskvarter men gatorna är anpassade till den kuperade terrängen. Stenhus i nationalromantikens röda tegel ligger sida vid sida med putsade hus i jugendstil och landshövdingehus.

I Vasastadens sydvästra del ligger det högt belägna Fogelberget med sin blandning av exklusiva tjänstemannavillor från 1800-talets slut och punkthus i funkisstil som stod inflyttningsklara 1960.

Livet i Vasastaden

Bostadslägenheterna i Vasastadens var ursprungligen ordnade efter de principer som gällde för borgerliga hem i städerna under slutet av 1800-talet. Åt gatan låg den representativa delen av bostaden med salong, matsal och herrum i fil medan den privata delen med sovrum och kök var vända åt gården. På gården låg avträden och enklare gårdshus som innehöll smålägenheter med ett eller två rum. Alla bostäder värmdes ursprungligen med kakelugn eller liknande och i gathusen fanns både avloppssystem och rinnande vatten, ibland till och med även badrum för personlig hygien. Fram på 1930-talet installerades WC i både gat- och gårdshus och centralvärmen kom inte långt efter. I husens källarvåningar fanns verksamheter som skomakeri, mjölkaffär och potatislager. När området var nybyggt var de boende mantalsskrivna som handlande eller liknande och nästan hälften av de arbetsföra registrerade sompigor, av den enkla anledningen att de bodde hos sin arbetsgivare.

 

 

Arkitekturen

Nu ville man bort ifrån den stränga, klassiska arkitekturen och lät sig istället inspireras av naturens formspråk. I Sverige och Tyskland kallas stilen jugend (ungdom) och i övriga Europa gården under beteckningen Art Nouveau (den nya konsten). 

I Bryssel uppfördes år 1893 ett hotell vid namn Tassel. Hotellets trapphus blev vida omtalat på grund av sin banbrytande arkitektur med mjuka, slingriga former. Det var en helt ny stil där trappans järnpartier minde om växter. Järnsmidet och dess möjligheter var aktuellt i och med byggandet av Eiffeltornet (1889) och dekorativt smide blev en stor del i den nya arkitekturen. Smidet spelade även en central roll i utformandet av Paris Metronedgångar från förra sekelskiftet. 

I Sverige inleddes på 1890-talet en storhetstid för landets banker (-1910) med flera stora bankpalats i städernas centrala delar som resultat. Under den knappt 30-åriga perioden uppfördes 150 bankhus, många av dem i jugendstil. Vanligt var att själva banken var belägen i en stor hall på bottenplanet. Taket var glasat för ett rikligt dagsljusinsläpp. Lokalerna mot gatan hyrdes ut till butiker och resterande våningar till boende. Även det rena bostadsbyggandet påverkades av de nya idealen och byggnader i jugendstil präglar idag de flesta svenska städers centrala delar. I Stockholm uppfördes hela områden i en enklare variant som gick under namnet ”arbetarjugend”. 

Jugendhusens fasader putsades släta med mjukt formade burspråk, gärna avslutade med rundad frontespis, och fönster med små spröjs upptill. Taket var ofta brutet och klätt med plåt. Den tidigare våningsindelningen av fasadens ornament uteblev. Dekorationerna varierade från skulpterade blomstergirlanger i samma nyans som fasaden och partier av glaserat tegel till enkla spårade linjer kring fönstren. Balkonger var relativt sällsynta men de som fanns försågs med slingrande smidestäcken. Portomfattningarna gjordes som valv med växtornamentik omkring. 

I Göteborg är det framförallt en byggnad som utmärker sig när man talar om jugend. Belägen på Föreningsgatan tronar en solitär uppförd 1902, då i stadens utkant. Louise Enders hette arkitekten, som även bosatte sig i huset. Enders låg bakom ytterligare tre pampiga byggnader i staden: Herziahuset vid Packhusplatsen, bostadshuset vid Järntorget och den (1972) rivna Arkaden. I Göteborg finns inte tillnärmelsevis lika många jugendhus som i Stockholm och Malmö, möjligtvis hänger det ihop med vårt saltmättade klimat som inte är skonsamt mot putsfasader. Vid Bastionsplatsen finns dock Kontoristföreningens hus, från samma år som byggnader på Föreningsgatan, samt hörnhuset på Östra Hamngatan 15.

Föreningsgatan 2

Lägenheten

 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Andelstal 6,87 %

Byggnaden

 • Byggnadsår 1901
 • Byggnadsstil Jugend
 • Uppvärmning Fjärrvärme
 • Internet Bredband. Leverantör: ComHem.
 • TV Ansluten till kabelnät. Leverantör: Com Hem.
 • Energiprestanda 169 kwh/kvm och år

Ansvarig mäklare

Tomas Ahre

Såld

Observera att denna bostad är såld. Vänligen kontakta ansvarig mäklare om du önskar mer information.

Föreningsgatan 2