• Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
 • Haga Kyrkogata 8
  Haga Kyrkogata 8
Vasastaden

Haga Kyrkogata åtta

Romantisk Vasavåning om 3 rok med mix av vackert original och svindlande stramt. 3,3 m i tak!

 • Antal rum 3 rok, varav 2 sovrum
 • Boarea 76 kvm
 • Våningsplan 2 av 4
 • Hiss Ja
 • Karta
Kolossalt romantisk och inte minst charmig Vasavåning om tre rum och kök. Med 140 år på nacken i modig mix av vackert original och svindlande stramt modernt. Sex höga fönsterpartier för västerljuset. 3,3 meter takhöjd för livslusten. Originalstuckaturer. Höga spegeldörrar i par med överstycken.

Mellanrummet, det oändligt vackra, om 39 kvadrat rymmer på ett naturligt vis funktionerna kök, matsal och vardagsrum. På var sida ligger två sköna sovrum med fina garderober. Badrum med dusch och tvättmaskin.

Brf med mycket god ekonomi. Allt i kanten av, och med utsikt över, den vackra Hagaparken.

Hagakyrkan uppfördes 1859 efter ritningar av arkitekten Adolf Edelsvärd. Idag har ett nytt koppartak lagts. En svag klockringning för tankarna till Rom. Det gamla Haga intill, på ena sidan av Hagaparken, påminner om det gamla Göteborg. På andra sidan parken stoltserar de vackra husen i nyrenässans. På hörnet Bellmansgatan 1 och Haga Kyrkogata 8 uppfördes denna byggnad 1876 och den syns. Byggd för att beskådas.

Den höga entréporten välkomnar. Hiss finns förstås men vi går en vacker trappa upp.

På tröskeln tar hela lägenheten emot som med ett leende! Det fina dagsljuset fyller det stora mellanrummet via tre höga fönsterpartier i väster mot Hagaparken. Takhöjden är 3,3 meter och är dekorerad med vackra stuckaturer och en fantastisk takrosett. De höga spegeldörrarna i par, till rummen på var sida, har överstycken med bland annat druvor. På golvet ligger en gammal massiv ek i fiskbensläggning.

Det kolossalt vackra mellanrummet om 39 kvadrat har funktionerna kök, matsal och vardagsrum i en enda skön helhet. Köket är i kontrast till det gamla, svindlande stramt. Svart skåpinredning i vinkel med bänkskivor i carraramarmor. På väggen ovanför sträcker sig en lång, grund hylla på var sida om den runda, osynliga köksfläkten. Här radas glas och annat vackert upp inom bekvämt räckhåll. Integrerad ledbelysning. Skåpvinkeln skapar både barsittning och idén om att duka upp en god buffé. Lika carraramarmor som i köksbänkarna finns i fönsterbräderna.

I andra delen av rummet står matbordet vid ett av fönsterpartierna. Här kan dukas långbord när lusten faller på. Avslappnat och närmast köket, står en soffgrupp att sjunka ner i.

Innanför köket, finns det mindre sovrummet med en fond i ljuvligt grått och charmig, nylagd ekparkett i fiskbensläggning. Rummet passar bra som barnrum, arbetsrum och gästrum.

Det stora sovrummet rymmer både en dubbelsäng och ett skrivbord. Golv i massiv ek i fiskbensläggning, väggar strukna i ljust grått och snickerier i vitt. Två höga fönsterpartier och pardörrsöppning med vacker genomsyn. Skjutdörrsgarderober.

Badrum intill med toalett, handfat, dusch och tvättmaskin.

I passagen mellan badrummet och entrén finns en klädkammare med vackert draperi, praktisk för ytterkläder och skor.

Till lägenheten hör ett förråd i källaren. Bra tvättstuga i gårdshuset.

Lägenheten passar bra för människor som vill bo i en historisk, vacker miljö och vill bevara den gamla arkitekturens livsbejakande atmosfär mitt i en stad som sakta börjar ta en ny form med mer plats för människor och en levande stadskärna.

VÄSTLÄNKEN OCH STATION HAGA.

Västlänken blir en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel.

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Med Västlänken och de nya stationerna kommer pendel- och regiontåg kunna passera vidare genom Göteborg. Detta gör att resenärerna kan spridas ut på fler stationer i staden och trycket på både Göteborgs central och på kollektivtrafiksystemet lättar. På så vis blir både den lokala och regionala kollektivtrafiken mer effektiv, vilket gynnar kollektivtrafikpendlarna inom Göteborg och i hela regionen. Västlänken kommer även att bidra till att Västsverige blir en större arbetsmarknadsregion genom att förbindelserna mellan Göteborg och övriga orter förbättras.

Station Haga kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare. Bebyggelse och parkmiljöer omkring Station Haga omfattas av riksintresse för kulturmiljö. I arbetet med detaljplanen måste hänsyn tas till detta riksintresse samt det riksintresse för trafikkommunikation som Västlänken är.

Kulturhistoriska byggnader som Hagakyrkan och biblioteket kommer att skyddas. Värdefulla träd, som t ex en bok norr om kyrkan, kommer att flyttas inom Hagaparken.

Hagaparken kommer förbli orörd. Norr om kyrkan, mot Allén, blir ett jordschakt där Station Haga byggs och beräknas vara färdig 2020-24.

Handelshögskolan kommer att byggas ut och beräknas stå färdig 2020-23. Skolan får en egen station direkt kopplad till sig.
Projektering för framtagande av järnvägsplan och systemhandling pågår sedan 2011.

2016. Fortsatt planering, projektering och förberedelser inför byggstart. Bland annat påbörjas upphandlingen av entreprenörer och lomläggningar av ledningar i staden.
Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och för påverkan från bygget till mark- och miljödomstolen (skickades in i februari 2016).
2017. Järnvägsplanen vinner laga kraft. Domen om vattenverksamhet vinner laga kraft.

2017/2018. Beräknad byggstart.

2026 beräknas tågen vara i trafik.

Nu är granskningsperioden avslutad och arbetet pågår med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden/kommunfullmäktige får ta ställning till.

Kvarteren omkring

text här

Arkitekturen

Årtiondena vid slutet av 1800-talet pågick ett hektiskt byggande i städerna. Vid mitten av århundrandet levde fortfarande 90% av Sveriges invånare på landsbygden men befolkningsökning, missväxt och fattigdom gjorde att allt fler sökte sig till städerna. Här fanns hopp om ett bättre liv och arbete i de nya fabrikerna. Inflyttningen till städerna ledde till stor bostadsbrist och en massiv nyproduktion tog fart av dels hyreshus men även institutionsbyggnader som bankpalats, läroverk, och sjukhus. Det började nu växa fram stenstadskvarter i de större städerna runt om i landet. I Göteborg växte stenstaden fram i Lorensberg och Vasastaden med storgårdskvarter organiserade i rutnätsplan och flervåningshus uppförda i sten. Efter kontinentala förebilder anlades breda, trädplanterade alléer och esplanader genom stenstaden för att ge monumentalitet och grönska.

Stenstadens bebyggelse har till stor del fått sin prägel av nyrenässansens stilideal. I Göteborg hittar vi tydliga exempel längs Viktoriagatan med enhetliga stenhus inspirerade av Paris och fransk nyrenässans. Även de forna privatvillorna längs Kungsportsavenyn har nyrenässansens formspråk med ljust putsade och rikt dekorerade fasader. Följer man härifrån esplanadstråket Vasagatan åt väster erbjuder byggnaderna rik variation av fasadmaterial och utsmyckningar för flanören att beundra.

Nyrenässansen under 1800-talets senare hälft hämtade inspiration i renässansen (europeiskt 1400-1600-tal) vilken i sin tur hade antiken som förebild. Renässansen och i förlängningen alltså antiken betraktades som arkitekturens grundstil. Karaktäristiskt för nyrenässansen är en symmetriskt ordnad fasad med jämn fönstersättning och rik skuggverkan som skapas genom en skulptural sammansättning av kolonner, friser och rusticeringar. Fasaden är putsad, gärna i stenimiterande nyanser, och kunde vara ytterligare dekorerad med till exempel gipsfigurer. Fönstren kröntes ofta med frontoner. Mitt- eller sidoparti kunde vara framskjutet medan taken var flacka. Efter klassicistiska förtecken delades fasaden in i tre partier med en rustik sockelvåning, där över en rikt dekorerad våning och en enklare våning upptill.

Under 1800-talets andra hälft fanns en vurm för historiska stilar inom arkitekturkonsten och man sökte sig bakåt i tiden efter influenser. Vid sidan av nyrenässansen uppstod en mängd andra så kallade nystilar som lånade friskt av olika historiska epoker. Kyrkobyggandet och restaureringskonsten var vid den här tiden präglade av nygotik och förebilderna var då istället medeltida. I Sverige var Helgo Zettervall en av de ledande arkitekterna, mycket inspirerad av Viollet-le-Duc - vars citat vi läser överst. Zetterwalls sista stora kyrkoprojekt blev Oscar Fredriks kyrka i Göteborg och motsvarar troligen hans idealbild. Med fasad av rött tegel, mönsterlagt skiffertak, spetsbågiga fönster, strävpelare och smäckra tornspiror kan kyrkan lätt misstas för en medeltida gotisk katedral.

När sekelskiftet 1900 närmade sig skulle de historiserande stilidealen komma att möta en del kritik. Man menade att nystilar var historieromantiserande och närmast en förfalskning eller pastisch. Istället borde ärlighet eftersträvas i arkitekturen! 

 

Haga Kyrkogata 8

Lägenheten

 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Andelstal 3,44 %

Byggnaden

 • Byggnadsår 1876
 • Byggnadsstil Nyrenässans
 • Uppvärmning Fjärrvärme
 • TV Ansluten till kabelnät, kostnad 141 kr/mån.
 • Energiprestanda 133 kwh/kvm och år

Ansvarig mäklare

Såld

Observera att denna bostad är såld. Vänligen kontakta ansvarig mäklare om du önskar mer information.

Haga Kyrkogata 8