• Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
 • Hallegatan 1 B
  Hallegatan 1 B
Centrala Hisingen - Kvillebäcken

Hallegatan ett B

Grosshandlarvilla i sprudlande snickarglädje. Byggd 1898 som 2-familjsvilla om 12 rum och 2 kök!

 • Antal rum 12 rok, varav 6 sovrum
 • Boarea 180 kvm
 • Biarea 130 kvm
 • Tomtareal 457 kvm
 • Byggnadsår 1898
 • Karta
Mycket charmig grosshandlarvilla i sprudlande snickarglädje uppförd 1898 som 2-familjsvilla om 12 rum och 2 kök fördelade på 180+130 kvm med tidstypiska detaljer som utkragade tak, liggande panel och stående locklistpanel samt breda fönsteromfattningar, farstukvist, frontespis mm. Första våningen om 4 rok har en kakelugn, stuckaturer, takrosett, 2,9 m i tak och 3 rum i fil med utgång till balkong. Andra våningen har 5 rok i enklare skick och balkong. Källarvåningen inrymmer 3 rum, tvättstuga, flera förrådsrum mm. Den stolta byggnaden vilar på en karaktäristisk granitgrund av det bastanta slaget. Byggnaden kan disponeras som en- eller tvåfamiljsvilla alternativt flerbostadshus med flera lägenheter i en eventuell bostadsrättsförening. Byggnaden behöver renoveras. Fristående förrådsbyggnad. 3 parkeringsplatser. Lugnt beläget intill Keillers Park med både flerbostadshus och samtida arkitektritade praktvillor omkring.

Byggnaden på Hallegatan 1B är uppförd under 1800-talets slut i tidstypisk panelarkitektur. Exteriört finns många fina detaljer bevarade. Balkongen, den uppskjutande frontespisen och förstukvisten är smyckade med utsirat lövsågeri, eller snickarglädje som det ofta kallas, en inspiration från schweizerstilen som slog igenom i villaarkitekturen under 1800-talets andra hälft.

Villan har fler detaljer som är typiska för det sena 1800-talets villor: tydligt utkragade tak, blandning av liggande panel och stående locklistpanel samt breda och dekorativt utformade fönsteromfattningar. Ursprungligen har huset varit en tvåfamiljsvilla med en lägenhet på vardera våningsplanet.

Den svagt böjda Hallegatan följer bergskanten och i den branta terrängen ligger friliggande villor. De sluttande tomterna gör att många av villorna har terrasser, trappor och naturstensmurar. Villorna längs Hallegatan började uppföras under 1800-talets slut och när Lundby inkorporerades med Göteborg 1906 tillkom fler arkitektritade villor i större mått och med påkostad karaktär.

Villamiljön längs Hallegatan är upptagen i bevarandeprogrammet för Göteborgs stad på grund av dess höga arkitektoniska kvaliteter som bildar en karakteristisk miljö i Kville.

Sören Holmström på Göteborgs kommun kan svara på bevarandefrågor.

Kvarteren omkring

Centrala delarna av Hisingen började bebyggas med stadsmässiga hus när området inkorporerades i Göteborg stad år 1906. Fram till 1800-talet bestod området av mestadels sanka vassmarker som vi känner igen i namnen Tingstadsvassen och Lundbyvassen.

Kville

Runt Kvilletorget finns mycket av den ursprungliga bebyggelsen kvar. Blandningen av gamla småskaliga industribyggnader och landshövdingehus ger en alldeles särskild karaktär. Detta var Hisingens handelscentrum från slutet av 1800-talet.

Stadsplanen för Kville upprättades på 1920-talet av dåvarande stadsingenjör Albert Lilienberg som tagit fram stadsplaner i liknande stil för bland annat Bagaregården, Kungsladugård och Lorensbergs villastad. I kvarteren runt Kvilletorget ligger landshövdingehus i funkis och nyklassicistisk stil. Här byggdes även skolor, kyrkor och ’gamla Lundbybadet’.

Villor vid Rambergets fot

Intill Keillers park och Ramberget längs Hallegatan ligger en rad med större villor byggda runt 1910-talet och ritade av för tiden välkända arkitekter som bland andra Adrian Crispin Pettersson. Hallegatan kantas på andra sidan av landshövdingehus. I kanten till parken ligger även den stora Rambergsskolan från 1916 i nationalromantisk stil.

Industriell historia

De gamla industrierna låg samlade nära Kvillebäcken. Vid korsningen Herkulesgatan - Kvillegatan låg fram till 2003 den f.d Göteborgs Porslinsfabrik grundad 1898 och från 1914 en av Rörstrands fabriker med tillverkning av servis- och prydnadsgods. På andra sidan Herkulesgatan, precis intill bäcken, ligger den f.d Göteborgs Bult och Nagelfabrik som även kort och gott kallades för ”Bulten”. I de låga tegelbyggnaderna ligger numer restaurang men de stora fönstren skvallrar om den tidigare användningen. Fabriken grundades på 1890-talet och här tillverkades bland annat skruv.

Vågmästareplatsens centrum

Runt Vågmästareplatsen växte senare ett 1950-talscentrum fram. Längs Virvelvindsgatan byggde HSB arkitektkontor karakteristiska punkthus i gult tegel för att skapa storstadskänsla. Intill ligger ett centrumhus från 1958 med folkhemstypiska mosaikfasader innehållandes konditori och butiker.

Stadsdel i omvandling

I dag är Centrala Hisingen ett område i spännande förändring med pågående och framtida nybyggnadsprojekt med både flerbostadshus och butiker. Vid Vågmästareplatsen öppnade Kville Saluhall 2013 och det nya bostadsområdet Kvillebäcken intill kommer innehålla 2000 nya lägenheter, endast 6 min från Brunnsparken.

Mellan Backaplan och Nordstan byggs just nu den nya Hisingsbron för att knyta samman staden och förbättra kommunikationerna såväl kollektivt som med bil och för gående och cyklister. Den nya bron beräknas stå klar 2021. Ytterligare ett spännande projekt är byggandet av en stadslinbana som på några få några minuter kommer trafikera sträckningen Wieselgrensplatsen - Järntorget. Även denna beräknas stå klar år 2021. 

Arkitekturen

Arkitekturidealen under 1890-talet kan allra bäst beskrivas som stenromantik. Nu skulle de äkta byggmaterialen som tegel och natursten framhävas och hela sockelvåningen kunde utgöras av huggna stenblock. Byggnadens konstruktion betonades istället för att döljas genom synliga valvslagningar eller dekorativa ankarslut. Vid 1800-talets slut hade en allt starkare kritik väckts mot tidigare decenniers vurm för de historiserande så kallade nystilarna. Nyrenässansens rikt dekorerade, stenimiterande fasader som haft ett stort genomslag när stenstaden i de större städerna började byggas blev allt mer passé.

Den symmetriska, strama och klassicistiska fasaden fick nu lämna plats för ett mer friare och fantasifullt förhållningssätt till föregående historiska epoker. Fasaderna blev också slätare och inte lika tungt dekorerade som under nystilsperioden. Fasadtegel blandades med natursten, keramiska plattor, spritputs och slätputs i sammansättningar som skapade oväntade färgrika kombinationer. Även taksiluetten förändrades och bröts upp av hörntorn och gavelrösten, vilket gav byggnaderna en vertikal strävan istället för den tidigare horisontella. En annan nymodighet för 1890-talet var gjutjärnsbalkongens placering som vändes åt gatan. Fönstersättningen var inte nödvändigtvis jämn utan fönstren kunde placeras i grupper, beroende på planlösningen innanför. I Göteborg finner vi byggnader i 1890-talets stil bland annat i början av Linnégatan, mellan Järntorget och Viktoriaskolan. Även runt Vasaplatsen och Vasaparken finner vi 1890-talets färgrika tegelarkitektur med uppskjutande tinnar och torn.

1800-talets sista decennium var en tid då industrialiseringen nådde en ny fas med elektriciteten som drivkraft istället för ångan. Sverige förändrades snabbare än någonsin tidigare och gruv-, verkstads- och trävaruindustrin producerade varor för export i rasande takt. Även inom landet ökade konsumtionen och detaljhandeln expanderade med stora affärer som följd, som komplement till de tidigare småbutikerna. Inflyttningen till städerna var fortsatt stark med en arbetarklass som växte i takt med industrins expansion, men de bristfälliga boende- och levnadsförhållandena för mindre bemedlade i städerna började också få allt mer uppmärksamhet. Det var samtidigt en tid av ökande politisk aktivitet. Arbetarrörelsen mobiliserade mot rådande, konservativa ordning och förespråkade åtta timmars arbetsdag samt allmän och lika rösträtt. 

Hallegatan 1 B

Villan

 • Byggnadsår 1898
 • Fastighetsbeteckning Brämaregården 23:14
 • Uppvärmning El - vattenburen värme
 • Byggnadstyp Friliggande villa, 1 ½ plan med källare
 • Energiprestanda Energiklass G, 124 kwh/kvm och år

Ansvarig mäklare

Tomas Ahre

Såld

Observera att denna bostad är såld. Vänligen kontakta ansvarig mäklare om du önskar mer information.

Hallegatan 1 B