• Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
 • Stora Nygatan 7 B
  Stora Nygatan 7 B
Inom Vallgraven

Stora Nygatan sju B

Gammaldags familjevåning i toppskick om 176 kvm, 5 rok vid Trädgårdsföreningen. Parkering.

Deluxe
 • Antal rum 5 rok, varav 4 sovrum
 • Boarea 176 kvm
 • Våningsplan 1 av 3
 • Hiss Ja
 • Karta
Mitt över Trädgårdsföreningen andas kvarteren gammal Göteborgshistoria. Huset byggdes 1850. Våningen (och hela byggnaden) renoverades 2004 och idag 166 år senare erbjudes en gammaldags familjevåning i toppskick om 176 kvm i disposition om 5 rok. Intressant historiskt läge utefter Vallgraven vid den vackra Trädgårdsföreningen. Stora sällskapsytor. Kök och vardagsrum med höga pardörrar emellan, tillsammans 70 kvadrat, 3,1 meter i tak samt fem höga, välvda fönsterpartier mot Vallgraven och all grönskan. Ekparketter i hela våningen, varav vardagsrummet har en klassisk massiv ek i fiskbensläggning. Väggar strukna i brutet vitt. 3-4 sovrum, varav 3 ligger skönt mot gården. Master bedroom med walk in closet och badrum intill. Det fjärde sovrummet passar bra som arbetsrum/gästrum. 2 badrum. Parkering. Lugnt och trivsamt, mitt i city! Parkering kan erbjudas!

Att gå utefter Vallgravens murverk på den gamla gatan med kätting mellan stenstolparna och gatlyktorna i gammal modell. Att samtidigt se hur vattnet svallar mot stenläggningen på andra sidan och en del av de riktigt gamla träden lämnar skuggor över vattnet. Att se de kolossalt vackra husfasaderna från mitten av 1800-talet i nyrenässans och i god dagsform. Här skapas en sådan harmoni och lustfylldhet åt människan att vi bara kan önska upplevelsen på många fler platser i vår vackra stad.

Ekporten är sparsamt dekorerad och har sex stycken fasettslipade glasningar samt ett stort och välvt överljus med "7 B" i traditionell guldtext. Stilren foajé med vackert stengolv.

Hallrummet känns välkomnande med den rymd det har. Ekparketten mynnar ut i passagen och i resten av våningen. Från hallrummet nås gästtoaletten, vilken enkelt kan göras om till ett mindre badrum.

Första rummet på vänster sida är det minsta. Detta gör sig bra som arbetsrum/gästrum och har ett högt, välvt fönsterparti mot gatan med orange markis som övriga fönster på denna fasad.

Djup valvöppning till vardagsrummet om 40 kvadrat. Ett riktigt sällskapsrum med plats för flera funktioner. Här ligger massiv ekparkett i fiskbensläggning på klassiskt vis. Med 3,1 meter i tak och tre höga, välvda fönsterpartier är det på ett naturligt sätt våningens signum. Det speglar den gamla arkitekturen och bjuder på samma gång modern boendekomfort via den totala renovering byggnaden genomgick 2004. Dagsljuset är behagligt.

Köket ligger intill och bildar tillsammans med vardagsrummet en mycket trivsam sällskapsdel om 70 kvadrat med höga pardörrar mellan rummen. Skåpinredning i ek med arbetsbänkar i granit. Maskiner i rostfritt. Stänkskydd i dekorativ mosaik. Två höga, välvda fönsterpartier med fönsterbräder i kalksten, som i övriga fönster, och vyer mot Trädgårdsföreningen. Köket är på 30 kvadrat och rymmer en matsalsmöbel om så önskas. Djup valvöppning mot passagen.

Skönt mot gården ligger Master bedroom med ett fönsterparti. Intill finns en walk in closet och det stora badrummet med bland annat dubbla handfat, glasad dusch och tvättpelare.

Rummet intill är ett gott sovrum med plats för två sängar och har gårdsvy.

I det tredje sovrummet finns glasade pardörrar och överljus mot gården. Rummet kan ges direktaccess till det lilla badrummet.

Till lägenheten hör ett källarförråd om cirka 4 kvadrat.

Våningen kan verkligen beskrivas som en gammaldags familjevåning i absolut modern tappning och har ett mycket trivsamt läge i denna intressanta historiska miljö, i ett av de första kvarteren i staden.

HISTORIEN OM HUSET
På fastigheten står två hus som byggdes 1849 och 1855. Byggnaderna uppfördes som bostäder åt välbärgade köpmän och Stora Nygatan blev bland Göteborgs mest exklusiva bostadsadresser. Husen byggdes på delar av de före detta befästningsverken, bastionerna, vilka delvis revs 1807. Murarna som avgränsar Vallgraven idag är de nedre delarna av dessa befästningsverk. Rester av grundläggningen för ett kruttorn påträffades under ombyggnaden. Detta kruttorn var beläget innanför befästningsmuren där det idag finns lägenhetsförråd.

Arkitekt för Stora Nygatan 7 var John Westerberg som också var riksdagsman. Detta hus byggdes om för stallmästare James F Dickson 1874. Dickson påbörjade byggandet av Tjolöholms Slott men fick inte se det färdigställt. Dickson bodde sannolikt i huset fram till sin död 1898 efter en blodförgiftning. En större ombyggnad skedde 1909. Namnet Carl Bonde figurerar i samband med denna ombyggnad.

Kapten JJ Berg övertog Stora Nygatan som sedan hyrdes ut som bostäder till ett flertal familjer. Flera ombyggnader har skett under årens lopp. Bland annat fanns en mössfabrik mot Drottninggatan. På tredje våningen mot Drottninggatan inreddes 1924 en ordenslokal för Riddartemplet Felicia. Denna ordenslokal byggdes om till lägenheter. Den väggmålning som finns på norra gaveln av ordenslokalen är idag igenbyggd, men bevarad bakom den nya gipsväggen.

Vinden har tidigare används som magasin med en bostad för tjänstefolk uppe på vinden. Bostaden bestod av ett litet rum utan isolering men med en kakelugn som värmekälla.

Göteborgssystemet, senare Systembolaget, hade sina lokaler i husen. En systembolagsbutik fanns i bottenvåningen mot Drottninggatan och i övriga husen fanns kontor och bostäder för de anställda. Fram till ombyggnaden 2002 hade Systembolaget ett regionkontor i fastigheten.
Göteborgs Stad hyrde större delen av de båda husen fram till dess ombyggnaden startade. Familjerätten och Socialförvaltningen hade verksamhet i lokalerna.

Eftersom husen har innehållit lokaler med många olika verksamheter har de byggts om vid många tillfällen och mycket av det ursprungliga utseendet har gått förlorat.. Bäst bevarat är fasaderna mot Stora Nygatan och några få lägenheter som har gammal ekparkett och tak med stuckatur och takmålningar.

Vid ombyggnaden hittades den gamla trapphusmålningen på Stora Nygatan 9 under senare tids övermålningar. Mycket stor omsorg lades vid att ta fram, restaurera och komplettera det gamla måleriet. På de nybyggda väggarna i trapphuset nymålades ett mönster identiskt med det gamla.

I trapphuset på Stora Nygatan 7 tog man fram provrutor där ursprungsmåleriet framträder. En dekorslinga som hittades användes som dekor i trapphuset vid nymålningen. Taket i våningen två trappor upp var ursprungligen målad i flera kulörer som har övermålats med vit färg. Vid ombyggnaden målades några detaljer i guldfärg. Denna kulör hittades på flera ställen i det gamla takmåleriet.

Arkitekturen

Årtiondena vid slutet av 1800-talet pågick ett hektiskt byggande i städerna. Vid mitten av århundrandet levde fortfarande 90% av Sveriges invånare på landsbygden men befolkningsökning, missväxt och fattigdom gjorde att allt fler sökte sig till städerna. Här fanns hopp om ett bättre liv och arbete i de nya fabrikerna. Inflyttningen till städerna ledde till stor bostadsbrist och en massiv nyproduktion tog fart av dels hyreshus men även institutionsbyggnader som bankpalats, läroverk, och sjukhus. Det började nu växa fram stenstadskvarter i de större städerna runt om i landet. I Göteborg växte stenstaden fram i Lorensberg och Vasastaden med storgårdskvarter organiserade i rutnätsplan och flervåningshus uppförda i sten. Efter kontinentala förebilder anlades breda, trädplanterade alléer och esplanader genom stenstaden för att ge monumentalitet och grönska.

Stenstadens bebyggelse har till stor del fått sin prägel av nyrenässansens stilideal. I Göteborg hittar vi tydliga exempel längs Viktoriagatan med enhetliga stenhus inspirerade av Paris och fransk nyrenässans. Även de forna privatvillorna längs Kungsportsavenyn har nyrenässansens formspråk med ljust putsade och rikt dekorerade fasader. Följer man härifrån esplanadstråket Vasagatan åt väster erbjuder byggnaderna rik variation av fasadmaterial och utsmyckningar för flanören att beundra.

Nyrenässansen under 1800-talets senare hälft hämtade inspiration i renässansen (europeiskt 1400-1600-tal) vilken i sin tur hade antiken som förebild. Renässansen och i förlängningen alltså antiken betraktades som arkitekturens grundstil. Karaktäristiskt för nyrenässansen är en symmetriskt ordnad fasad med jämn fönstersättning och rik skuggverkan som skapas genom en skulptural sammansättning av kolonner, friser och rusticeringar. Fasaden är putsad, gärna i stenimiterande nyanser, och kunde vara ytterligare dekorerad med till exempel gipsfigurer. Fönstren kröntes ofta med frontoner. Mitt- eller sidoparti kunde vara framskjutet medan taken var flacka. Efter klassicistiska förtecken delades fasaden in i tre partier med en rustik sockelvåning, där över en rikt dekorerad våning och en enklare våning upptill.

Under 1800-talets andra hälft fanns en vurm för historiska stilar inom arkitekturkonsten och man sökte sig bakåt i tiden efter influenser. Vid sidan av nyrenässansen uppstod en mängd andra så kallade nystilar som lånade friskt av olika historiska epoker. Kyrkobyggandet och restaureringskonsten var vid den här tiden präglade av nygotik och förebilderna var då istället medeltida. I Sverige var Helgo Zettervall en av de ledande arkitekterna, mycket inspirerad av Viollet-le-Duc - vars citat vi läser överst. Zetterwalls sista stora kyrkoprojekt blev Oscar Fredriks kyrka i Göteborg och motsvarar troligen hans idealbild. Med fasad av rött tegel, mönsterlagt skiffertak, spetsbågiga fönster, strävpelare och smäckra tornspiror kan kyrkan lätt misstas för en medeltida gotisk katedral.

När sekelskiftet 1900 närmade sig skulle de historiserande stilidealen komma att möta en del kritik. Man menade att nystilar var historieromantiserande och närmast en förfalskning eller pastisch. Istället borde ärlighet eftersträvas i arkitekturen! 

 

Stora Nygatan 7 B

Lägenheten

 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Andelstal 4,85 %

Byggnaden

 • Byggnadsår 1850
 • Byggnadsstil Nyrenässans
 • Energiprestanda 121 kwh/kvm och år

Ansvarig mäklare

Såld

Observera att denna bostad är såld. Vänligen kontakta ansvarig mäklare om du önskar mer information.

Stora Nygatan 7 B