Ahre Vindsprojekt

Det finns en förmögenhet på vinden!
Vi har förtroendet att vara med i ett antal vindsprojekt i vilka vi i de flesta fall varit en aktiv part redan från första början – från idé till att köparna flyttat in. Vi har sett hur föreningar tillgodogör sig den ekonomiska potentialen och samtidigt mött nöjda kunder i sina nya hem. Vi vet därför att det finns en förmögenhet på vinden!

En arbetsprocess som genererar bästa resultat!
Vi är ett team som arbetar tillsammans utifrån olika kompetenser. Teamets kompetensområden är Ekonomi, Arkitektur, Byggnadsvård, Byggteknik, Projektledning, Juridik, Marknadsföring och Förmedling. Genom att sammanföra de olika erfarenheterna i samma process genereras det bästa resultatet.

Med Ahre som partner genom hela processen!
Utifrån teamets helhetsengagemang erbjuds en trygg, ansvarstagande och framgångsrik process. En förening kan på så vis välja att vara engagerad i den utsträckning man önskar med Ahre som partner genom hela processen.

Kontakta oss på 031-121020 eller via formuläret så berättar vi mer om förmögenheten på vinden.